63 doanh nghiệp BĐS giải thể trong 7 tháng đầu năm 2015

Thursday, July 30, 2015
7 tháng đầu năm nay, cả nước có 63 doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản (BĐS) giải thể, 320 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động và 175 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Những số liệu trên được nêu ra trong Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm nay của Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm nay, trong lĩnh vực BĐS đã có 320 doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động do khó khăn (giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái), 63 doanh nghiệp giải thể (giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái) và 175 doanh nghiệp hoạt động trở lại (bằng với cùng kỳ năm ngoái).


Cả nước có 63 doanh nghiệp BĐS giải thể trong 7 tháng đầu năm 2015


So với 6 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động ở lĩnh vực BĐS trong 7 tháng đầu năm 2015 tăng 67,8%.

Tính chung ở tất cả các lĩnh vực, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2015 là 52.004 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 321.265 tỷ đồng. Con số này tăng 22,4 % về số vốn đăng ký và tăng 22,7 % về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước 2014.

Số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh, hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014. Cả nước cũng có 9.974 doanh nghiệp ngừng hoạt đã hoạt động trở lại, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tin liên quan khác

Tags: ,

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn